Bezpieczna ósemka. 4 - 5 czerwca 2007r.

Stosownie do decyzji Głównego Inspektora Transportu Drogowego w dniach 4 – 5 czerwca 2007 r. Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi akcję pod nazwą „Bezpieczna ósemka”. Akcja jest prowadzona na całej długości drogi krajowej nr 8 od drogowego przejścia granicznego z Czechami w Kudowie Zdrój do przejścia z Litwą w Budzisku. W akcji uczestniczą inspektoraty transportu drogowego z województw dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz podlaskiego. Celem akcji jest m.in. ograniczenie liczby zdarzeń drogowych powodowanych nadmierną prędkością, wyeliminowanie nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego wśród kierujących pojazdami ciężarowymi i autokarami, wytworzenie wśród kierujących poczucia ciągłych kontroli prędkości oraz nieuchronności kary. W dniu 4 czerwca br. inspektorzy z wymienionych województw skontrolowali 295 pojazdów.

    W wyniku przeprowadzonych kontroli osiągnięto następujące rezultaty:
  • liczba nałożonych mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości - 21,
  • liczba kierowców przebadanych na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu - 197,
  • liczba kierowców, u których stwierdzono stan nietrzeźwości - 4,
  • liczba wykrytych wyłączników tachografów - 1,
  • liczba decyzji o nałożeniu kary na przewoźników - 23,
  • liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych - 8.

Działania w podobnym zakresie są kontynuowane w dniu dzisiejszym. Podobne akcje będą przeprowadzane cyklicznie przynajmniej jeden raz w miesiącu, a koordynatorami badań będą wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego z województw, przez które prowadzi droga krajowa nr 8, jedna z najniebezpieczniejszych dróg w Polsce.