W dniu 24 listopada 2009 r. podczas działań kontrolnych na dr. kr. nr 61 w miejscowości Świdry inspektorzy z tut. WITD zatrzymali do kontroli pojazd marki Scania wraz z naczepą, należący do estońskiego przewoźnika, którym kierowało dwóch kierowców. W toku przeprowadzonej analizy zapisów aktywiści kierowców inspektorzy stwierdzili rażące naruszenia norm czasu pracy kierowców, m.in.: u jednego z kontrolowanych ujawniono podwójne skrócenie dziennego czasu odpoczynku o 4 godziny 47 minut i 3 godziny 15 minut oraz skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku o 13 godzin 23 minuty. Drugi z kierowców skrócił dzienny odpoczynek o 3 godziny 35 minut, a tygodniowy o 12 godzin 6 minut.

Za stwierdzone nieprawidłowości przewoźnik został ukarany karą pieniężną w wysokości 5600 zł., zaś każdy z kierowców został ukarany mandatem karnym.

W dniu 10 listopada 2009r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Wyszomierz inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonali kontroli pojazdu ciężarowego należącego do przewoźnika z Włoch.
W wyniku analizy danych z karty kierowcy stwierdzono szereg naruszeń czasu pracy:

  • trzykrotne skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu drogowego w wymiarze: 28 godzin i 24 minuty, 4 godziny i 6 minut oraz 31 godzin i 33 minuty;
  • trzykrotne skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu drogowego o 3 godziny i 21 minut, 43 minuty oraz 1 godzinę i 55 minut;
  • przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu 46 minut;
  • przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w okresie dwutygodniowym przy wykonywaniu przewozu drogowego o 1 godzinę i 33 minuty.

Na przedsiębiorcę została nałożona kara w postaci decyzji administracyjnej na kwotę 7800zł. Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000zł.

W dniu 27.10.2009 r. o godz. 14:40 na drodze wojewódzkiej nr 693 w miejscowości Milejczyce patrol mobilny zatrzymał do kontroli pojazd marki DAIMLERCHRYSLER należący do polskiego przewoźnika. Pojazd został skierowany na stanowisko wagowe punku kontrolnego w Siemiatyczach. W/w jednostką transportową w chwili zatrzymania do kontroli strona wykonywała przewóz drogowy rzeczy tj. drewna na trasie z Nurzec Stacja do Bielska Podlaskiego. W chwili zatrzymania do kontroli pojazd poruszał się po drodze wojewódzkiej nr 693, na której obowiązuje ograniczenie nacisku dla pojedynczej osi pojazdu do 8 ton.

Podczas kontroli wynik ważenia dopuszczalnej masy całkowitej dla zespołu pojazdów po odjęciu błędów wyniósł 57,82 t. wobec powyższego stwierdzono przekroczenie o 15,82 t. ponad dopuszczalne 42 t., przy czym kierowca nie posiadał stosownego zezwolenia na przejazd po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych.
Stwierdzono także przekroczenia nacisków wszystkich osi pojazdu, przy czym największe 11,76 t. na podwójnej osi nienapędowej.

Wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne, za stwierdzone naruszenia grozi kara pieniężna w wysokości ok. 34 tys. zł.
Także w dniu 27.10.2009 r. na drodze krajowej nr 19 w Białymstoku poddano kontroli pojazd przewożący drewno. Na drodze tej dopuszczalny jest ruch pojazdów o nacisku osi pojedynczej do 11.5 t. W wyniku ważenia pojazdu stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o ponad 14 ton, stwierdzono też przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi od 1,66 do 5,91 t. Za stwierdzone nieprawidłowości grozi kara pieniężna w wysokości ok. 3700 zł.

W trakcie działań kontrolnych na terenie powiatu siemiatyckiego patrol mobilny WITD w Białymstoku zatrzymał na drodze powiatowej pojazd przewożący ładunek żwiru.. Na wymienionej drodze dopuszczalny maksymalny nacisk osi wynosi 8 t,. Pojazd skierowano do pobliskiego punktu kontroli, gdzie został podany ważeniu. W wyniku zważenia pojazdu na wyznaczonym parkingu w miejscowości Piotrowo-Krzywokoły stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego nacisku:

  • podwójnej osi nienapędowej o 3,83 t.,
  • podwójnej osi napędowej o 16,16 t.

oraz przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu o 17,69 t.
Kierowca nie posiadał zezwolenia na przejazd pojazdu przekraczającego dozwolone naciski osi oraz ciężar.
Za stwierdzone naruszenia grozi kara w wysokości około 26 tys. złotych. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne.

W dniu 13 października 2009 r. w Augustowie podczas rutynowej kontroli inspektorzy WITD w Białymstoku Oddział w Suwałkach stwierdzili stan nietrzeźwości kierującego pojazdem ciężarowym. Pojazd należał do przewoźnika łotewskiego. Zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu kierowcy wyniosła 0,53 mg/l. Sprawę przekazano policji w celu prowadzenia dalszych czynności.

Również w dniu 13 października 2009 r. miejscowości Grajewo na drodze krajowej nr 61 inspektorzy WITD w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy należący do przewoźnika czeskiego. W czasie czynności kontrolnych stwierdzili liczne naruszenia przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu, wymaganych przerw i odpoczynków, a także brak opłaty za przejazd po drogach krajowych. Kierowca m.in. skrócił dzienny czas odpoczynku 6 godz. 18 minut, przekroczył maksymalny dzienny okres prowadzenia pojazdu 3 godz. i 21 minut, tj. prowadził pojazd bez wymaganego odpoczynku przez 12 godzin 21 minut.
Przedsiębiorcę ukarano decyzją administracyjną w wysokości 10150 zł, zaś kierowca został ukarany mandatem karnym w kwocie 1000 zł.

W piątek 2 października br. około godz. 17.30 inspektor WITD w Białymstoku zatrzymał do kontroli pojazd należący do przewoźnika węgierskiego. W trakcie czynności kontrolnych kierowcę poddano badaniom na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Stwierdzono stan nietrzeźwości kierowcy, pierwszy pomiar wykazał 0,66 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, drugi pomiar wykazał 0,58 mg/l. Sprawę przekazano Policji. Był to 13 przypadek stwierdzenia przez WITD kierowania pojazdem przez nietrzeźwego kierowcę w 2009 r.

W dniu 29 września w pobliżu miejscowości Wyszomierz na drodze krajowej nr 8 miał miejsce tragiczny wypadek samochodu ciężarowego. Z nieznanych dotąd przyczyn pojazd zjechał do rowu i uderzył w drzewo, jedna osoba zginęła na miejscu a druga została ciężko ranna. Jako pierwsi na miejsce zdarzenia dotarli inspektorzy WITD w Białymstoku, którzy mieli przeprowadzać kontrole pojazdów na pobliskim parkingu. Bezpośrednio po przybyciu na miejsce wypadku inspektorzy poinformowali o zdarzeniu służby ratunkowe oraz policję, zabezpieczyli teren oraz kierowali ruchem. W czasie akcji ratunkowej, prowadzonej przez służby, inspektorzy ITD wraz z Policją uczestniczyli w kierowaniu ruchem na drodze.

W dniu 25 września na prośbę policjantów z Komendy Powiatowej w Augustowie, inspektorzy Oddziału WITD w Suwałkach zabezpieczyli tachograf oraz wykresówki pojazdu uczestniczącego w wypadku drogowym w pobliżu Augustowa na drodze krajowej nr 8. W wypadku tym kierowca samochodu osobowego wjechał wprost pod nadjeżdżającego tira i zginął na miejscu.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 27 września br. estoński przewoźnik został ukarany karą pieniężną w wysokości 15 tys. zł. Kontrolę na drodze krajowej nr 19 przeprowadzili inspektorzy Oddziału WITD w Bielsku Podlaskim. W wyniku analizy wykresówek kontrolowanego kierowcy inspektorzy stwierdzili rażące naruszenia przepisów rozporządzenia 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r., w tym: wielokrotne przekroczenia maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy, skrócenie dziennego czasu odpoczynku, np. w dniu 25 września kierowca prowadził pojazd bez wymaganej przerwy przez 9 godzin i 50 minut, przez co przekroczył maksymalny okres prowadzenia pojazdu o 4 godziny i 20 minut, w dniu 24 września skrócił dzienny okres odpoczynku o 3 godziny i 50 minut, w okresie od 23 do 25 września wykonał 48 godzin i 7 minut jazdy bez wymaganego odpoczynku dziennego. Kontrolowany kierowca został ukarany mandatem w wysokości 1 tys. złotych, pojazd został odholowany na parking strzeżony do momentu uiszczenia nałożonej kary.

W dniu 22 września 2009 r. inspektorzy WITD w Białymstoku oraz policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku prowadzili w Białymstoku wspólne działania kontrolne. Działania prowadzono z udziałem inspektorów oraz policjantów na motocyklach. Kontrolami objęto przejazdy pojazdów przekraczających dopuszczalną masę i naciski osi. Poruszający się na motocyklach inspektorzy i policjanci wyszukiwali poruszające się po ulicach Białegostoku, pojazdy, co do których istniało podejrzenie przekroczenia dopuszczalnych norm i kierowali je na miejsce do ważenia. Znajdujący się tam patrol inspektorów WITD dokonywał kontroli pojazdu, ważenia oraz pomiarów długości i wysokości.

W wyniku podjętych działań w 3 pojazdach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej, w tym w 2 przypadkach o ok. 10 ton (rzeczywista masa pojazdów wyniosła 50 -51 ton, przy dopuszczalnej 40 ton), w jednych przypadku stwierdzono masę rzeczywistą powyżej 46 ton. Stwierdzono też przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi.

W jednym przypadku, podczas kontroli czasu pracy kierowcy, inspektor stwierdził nieprzestrzeganie przepisów dotyczących obowiązujących maksymalnych okresów kierowania pojazdem oraz niezachowanie wymaganych przerw w prowadzeniu pojazdu.

Efektem działań było wszczęcie postępowań administracyjnych wobec przedsiębiorstw naruszających przepisy oraz ukaranie kierowców mandatami karnymi.
Łączna kwota kar może przekroczyć 16 tys. złotych, kierowców ukarano mandatami na kwotę 1000 złotych.