Zgłoś autobus do kontroli

W związku ze wzmożonym okresem wyjazdów na wycieczki, zwłaszcza dzieci i młodzieży, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku informuje o możliwości dokonania na wniosek organizatorów wycieczki lub rodziców i opiekunów kontroli trzeźwości kierowców oraz stanu technicznego autobusów.

Wnioski w powyższym zakresie można składać telefonicznie - tel. (085) 662-30-77 lub faksem - (085) 662-30-53 z co najmniej 4 - dniowym wyprzedzeniem, w godzinach pracy Inspektoratu, tj. między godz. 8.00 a godz. 15.00.

Inspektorzy transportu drogowego będą przeprowadzać kontrole od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 22.00.

We wnioskach o kontrolę autobusu proszę podać datę, godzinę, miejsce wyjazdu oraz kontakt (nr telefonu) do osoby wnioskującej o przeprowadzenie kontroli.

W przypadku braku możliwości realizacji wniosku, złożony wniosek zostanie przekazany do realizacji właściwej miejscowo jednostce Policji.

Możesz również skorzystać z poniższego formularza.

Zatwierdzając ten formularz akceptujesz naszą politykę prywatności. Prosimy o zapoznanie się z nią.