Poniżej przedstawione wzory legitymacji służbowych oraz odznaki, które wprowadzone zostały ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego (Dz.U. z 2012r., poz. 401) oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz.U. z 2012r., poz. 402) i obowiązują na terenie całego kraju, uwzględniając podział terytorialny na województwa.