CERTYFIKAT S

Podlaski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414) informuje, iż certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, wydawany jest zarówno przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, jak i przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Opłaty:

Za wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu pobiera się następujące opłaty:
250 zł - dla pojazdu samochodowego nie posiadającego certyfikatu;
150 zł - dla pojazdu samochodowego w przypadku wznowienia certyfikatu;
100 zł - dla przyczepy lub naczepy nie posiadającej certyfikatu;
65 zł - dla przyczepy lub naczepy w przypadku wznowienia certyfikatu.
Za wydanie wtórnika / zmianę certyfikatu pobiera się opłaty w wysokości 30 zł

Wpłaty należy dokonać na konto:
Podlaski Inspektorat Transportu Drogowego
Nr rachunku – 80 1010 1049 0020 0413 9130 0000


(W tytule przelewu należy bezwzględnie podać nr NIP)

Wymagane wnioski:

 • wniosek o wydanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (pobierz formularz)
 • wniosek o wznowienie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (pobierz formularz)
 • wniosek o zmianę certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (pobierz formularz)
 • wniosek o wydanie wtórnika certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (pobierz formularz)

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o WYDANIE certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu:

 • Wniosek o wydanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (pobierz formularz),
 • kopia dowodu rejestracyjnego – zawierająca aktualny wpis potwierdzający badanie techniczne albo kopia ważnego pozwolenia czasowego,
 • kopia certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego EURO III bezpieczny, EURO IV bezpieczny, lub EURO V bezpieczny, albo
 • kopia certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego EURO IV bezpieczny, EURO V bezpieczny, EEV bezpieczny lub EURO VI bezpieczny, albo
 • kopia certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez przyczepę wymogów technicznych i bezpieczeństwa,
 • kopia certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony i nieprzekraczającej 6 ton wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego „EURO IV/4 bezpieczny", „EURO V/5 bezpieczny", „EEV bezpieczny" albo „EURO VI/6 bezpieczny" (w szczególnych przypadkach  dla pojazdów powyżej 6 ton).
  kopia certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wymogów technicznych i bezpieczeństwa.
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie certyfikatów.

 

Wniosek o WZNOWIENIE certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu:

POJAZD/NACZEPA (PRZYCZEPA):

 • Wniosek o wznowienie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (pobierz formularz),
 • kopia dowodu rejestracyjnego – zawierająca aktualny wpis potwierdzający badanie techniczne albo kopia ważnego pozwolenia czasowego,
 • kopia dotychczas wydanego certyfikatu,
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wznowienie certyfikatów.

 

Wniosek o ZMIANĘ certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu:

 • wniosek o zmianę certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (pobierz formularz),
 • kopia dowodu rejestracyjnego albo kopia ważnego pozwolenia czasowego,
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za zmianę certyfikatu.

 

Wniosek o WYDANIE WTÓRNIKA certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu:

 • Wniosek o wydanie wtórnika certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (pobierz formularz),
 • oświadczenie o utraceniu / zniszczeniu certyfikatu (pobierz formularz),
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika certyfikatu.