W związku z otrzymanymi od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu informacjami odnośnie dużej liczby identyfikowanych przez IAS w Opolu nieprawidłowych wpłat na rachunek bankowy Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, dotyczących należności Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego, uprzejmie proszę o dodatkowe informowanie ukaranych, że ww. Organ egzekucyjny nie jest właściwy do poboru należności powstałych w drodze mandatów karnych wystawionych przez Inspekcję Transportu Drogowego (art. 100 § 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia).

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu jest uprawniony do poboru należności powstałych w drodze grzywien nałożonych przez funkcjonariuszy Policji oraz inne uprawnione organy, inne niż ITD.

Ponadto formularz „mandaty”, często błędnie wykorzystywany w bankowości internetowej przez zobowiązanych, przeznaczony jest do opłacania mandatów karnych innych niż mandaty karne wystawione przez ITD.

Proszę również o dodanie powyższych informacji na Państwa stronach internetowych, co powinno ograniczyć liczbę błędnie dokonywanych wpłat na rachunek IAS w Opolu zamiast na rachunek właściwego WITD.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 2004), Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku informuje, że posiada zbędne, zużyte składniki majątku ruchomego, zgodnie z poniższym wykazem, które mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub darowizny.

Przy gospodarowaniu zbędnymi i zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych organów lub jednostek, o których mowa w § 1 rozporządzenia.

W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty wymienione w § 38 ust. 1 i 2 rozporządzenia będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kierownik jednostki.

W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty wymienione w § 39 ust. 1  rozporządzenia będą zainteresowane nabyciem w formie darowizny, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kierownik jednostki.

Nieodpłatne przekazanie innym jednostkom oraz darowizna podmiotom określonym w § 39  w/w rozporządzenia, może nastąpić po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku o którym mowa w § 38 pkt 4 oraz §39 pkt 3 i 4 tego rozporządzenia.

Składniki majątku można oglądać w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok, w godz. 8:30-14:00 w terminie od dnia 18.11.2021 do 25.11.2021 r., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 85 662 30 77 wew. 27

Wnioski o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę można kierować do dnia 26 listopada 2021 r. do godz. 10:00 na adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok. Wnioski należy składać osobiście w siedzibie WITD w Białymstoku lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu).

Pisemne wnioski, które wpłyną po terminie odsyła się, a w przypadku braku takiej możliwości pozostawia się w aktach sprawy.

Dodatkowych informacji na temat stanu udziela Pani Katarzyna Konopko tel. (85) 662 30 77 wew. 27

Wzór wniosku w sprawie otrzymania składników rzeczowych majątku ruchomego w formie nieodpłatnego przekazania lub darowizny zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Lp

SYMBOL INWENTA-RZOWY

NAZWA SKŁADNIKA MAJĄTKU

ILOŚĆ

PRZYCZYNY ZAKWALIFIKOWANIA DO ZAGOSPODAROWANIA

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA / WARTOŚĆ RYNKOWA

1

WITD-743-124/11

Samochód osobowy – Renault Kangoo rok. prod. 2011,  nr rej. BI9893K, poj. silnika: 1461 cm³, moc silnika: 109 kW, rodzaj paliwa: ON

1 szt.

Uszkodzona instalacja elektryczna, częste awarie wtryskiwaczy paliwa, usterki zawieszenia, uszkodzona instalacja uruchamiająca sygnały świetlne i dźwiękowe, uszkodzone wyciszenie klapy przedniej, przebieg 109.141 km

125.180,50 zł /21.000,00zł

 

 

Załącznik do pobrania.

Jeśli masz lekkie pióro, oryginalny pomysł, ciekawe spostrzeżenia i odrobinę czasu, napisz opowiadanie lub bajkę dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ruszamy 6 maja - w Europejskim Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież w wieku 10-15 lat. Na prace literackie czekamy do 4 czerwca 2021 r. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone.


Maj miesiącem bezpieczeństwa ruchu drogowego

W maju obchodzimy dwa ważne wydarzenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

6 maja „Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” ustanowiony przez Komisję Europejską oraz „Światowy Tydzień Bezpieczeństwa  Ruchu Drogowego” ogłoszony w tym roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych w dniach 17-23 maja. Wydarzenia te stanowią doskonałą okazję do  promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przypomnienia wszystkim jego uczestnikom, że nasze zachowania mają decydujący wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Szacunek do innych uczestników, kultura, rozwaga są nie mniej ważne niż przestrzeganie przepisów drogowych, a dzięki naszym wspólnym staraniom możemy wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i ograniczyć  liczbę osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) wzorem lat ubiegłych aktywnie włączy się w obchody majowych wydarzeń związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. GITD prowadząc działania, które wpływają na poprawę stanu bezpieczeństwa na polskich drogach, nie zapomina o edukacji i realizuje szereg projektów promujących zasady i dobre praktyki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W tym roku  zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 10 do 15 lat do udziału w konkursie literackim na najciekawsze opowiadanie lub bajkę dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Głównym celem konkursu jest właśnie edukacja i promowanie właściwych postaw oraz popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród jego najmłodszych uczestników.

 

Ważny temat, lekkie pióro… – zapraszamy do udziału w konkursie!

Znasz Krokodylka Tirka i jego szkołę bezpieczeństwa ruchu drogowego, nie są ci obce przepisy i zasady obowiązujące na drodze, dbasz o swoje i innych bezpieczeństwo? Weź udział w konkursie literackim na najciekawsze opowiadanie lub bajkę o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

Pamiętaj! Praca musi m.in. mieć charakter edukacyjny, dotyczyć co najmniej trzech zasad bezpieczeństwa, a jej głównym bohaterem powinien być Krokodylek Tirek.

Konkurs jest prowadzony w trzech kategoriach wiekowych: 10 - 11 lat, 12 - 13 lat oraz 14 - 15 lat. Twoja praca pomoże nam promować zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przede wszystkim wśród twoich rówieśników.

 

Jak zgłosić się do konkursu?

Wystarczy przesłać napisaną przez siebie pracę na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Na zgłoszenia czekamy do 4 czerwca 2021 r.  Prace będą oceniane przez powołaną Komisję. Lista laureatów zostanie opublikowana najpóźniej do 21 czerwca br. na stronie www.gitd.gov.pl.

Niezbędnym warunkiem udziału w konkursie jest zaakceptowanie załączonego regulaminu.  Prosimy rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w konkursie o dołączenie do zgłoszeń konkursowych wypełnionego i podpisanego oświadczenia zgodnie z załączonym wzorem.

 

Patronaty

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem przez Małżonkę Prezydenta RP Panią Agatę Kornhauser-Dudę. W Komitecie Honorowym zasiądzie Minister Edukacji i Nauki, zaś Polskie Radio S.A. objęło przedmiotowy konkurs Patronatem Medialnym.

Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają zestawy upominków edukacyjno-odblaskowych od GITD. Nagrody dla laureatów zostaną przyznane także przez partnerów konkursu.

Zapraszamy do udziału!

Inspekcja Transportu Drogowego ostrzega przed SMS-ami informującymi o nieopłaconych mandatach karnych i konieczności uregulowania płatności za pośrednictwem załączonego do wiadomości linku.

W związku z wpływającymi pytaniami dotyczącymi wiadomości tekstowych rozsyłanych na telefony komórkowe informujemy, że Inspekcja Transportu Drogowego nie wysyła SMS-ów i nie wzywa do opłacenia zaległych mandatów karnych za pośrednictwem SMS-ów.

W każdym przypadku budzącym wątpliwość należy skontaktować się z Inspekcją Transportu Drogowego.

Zapoznaj się!

Procedury dotyczące spraw o wykroczenia prowadzonymi w związku z zarejestrowaniem przekroczenia prędkości lub niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej przez urządzenia CANARD można zapoznać się na stronie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (sprawdź tutaj). Natomiast na stronie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (kliknij tutaj) opisano sposób regulowania płatności za nałożone mandaty karne.

O nowej metodzie oszustów informuje również Policja (sprawdź tutaj).

Minister Infrastruktury podpisał 8 czerwca 2020 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, którego przepisy wyłączają zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na obszarze całego kraju w dniu 10 czerwca 2020 r.
Przepis wchodzi w życie w dniu ogłoszenia, umożliwiając wszystkim podmiotom wykonującym operacje transportowe pojazdami i zespołami pojazdów o dmc przekraczającej 12 ton ich zakończenie przed dniem Bożego Ciała, tj. 11 czerwca 2020 r.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, ograniczenia w ruchu niektórych pojazdów, obowiązujące w dniu Bożego Ciała w godzinach od 8.00 do 22.00, nie obejmują m.in. pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii oraz używanych:

 • do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych,
 • do przewozu żywych zwierząt,
 • do przewozu lekarstw i środków medycznych,
 • w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
 • przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
 • dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych.

Ograniczenia w ruchu nie obejmują ponadto:

 • pojazdów powracających z zagranicy  w celu  zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub  godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy,
 • pojazdów oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Katalog wyłączeń spod ograniczeń w ruchu jest dostępny w rozporządzeniu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury.

Od 1 czerwca 2020 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązuje nakaz określonego sposobu przemieszczania się w przewozie drogowym osób. Nakaz ten dotyczy przewozu w tym samym czasie nie więcej osób niż wynosi liczba miejsc siedzących albo połowa liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu co najmniej połowy miejsc siedzących niezajętych.

- Zmiany dotyczące środków transportu publicznego, które wprowadziliśmy w ramach IV etapu odmrażania polskiej gospodarki, były wyczekiwane przez branżę transportową. Odpowiadamy w tej sposób na apele przedsiębiorców. Zależy nam na tym, aby – na ile to możliwe – mogli oni wracać do normalnej działalności – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Nakaz ten dotyczy wszystkich krajowych i międzynarodowych, publicznych i niepublicznych, zarobkowych i niezarobkowych przewozów drogowych autobusami. Ograniczeń tych nie stosuje się w odniesieniu do środków transportu specjalnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem od 30 maja 2020 r. nie stosuje się obowiązku odbycia kwarantanny w przypadku przekraczania granicy RP w ramach wykonywania czynności zawodowych przez:

 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2 i 14 ustawy o transporcie drogowym;
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2 i 14 ustawy o transporcie drogowym powracających z zagranicy albo przejeżdżających przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
  • w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa,
  • po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu wymienionym w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców;
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.

Zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy również kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który legitymuje się świadectwem kierowcy.

Kierowcy wracający z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy powinni okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej:

 • krajowe lub wspólnotowe prawo jazdy z wpisem - kodem 95, który potwierdza uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy,
 • świadectwo kierowcy, w sytuacji kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Kierowcy będący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej powinni dodatkowo uprawdopodobnić okoliczność zatrudnienia u przedsiębiorcy poprzez okazanie dowodu (np. zaświadczenia, umowy o pracę) zatrudnienia wystawionego przez pracodawcę, w formie papierowej lub elektronicznie. W sytuacji uniemożliwiającej okazanie ww. dowodu, okoliczność zatrudnienia może być wyjątkowo potwierdzona pisemnym oświadczeniem kierowcy.

Wszyscy kierowcy zawodowi będący cudzoziemcami, wracający z zagranicy do Polski innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy, muszą wykazać prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. Jednocześnie świadectwo kierowcy jest wystarczającym dowodem legalnego zatrudnienia przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie kierowcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy przejeżdżający przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy w celu odbioru odpoczynku w innym kraju albo po jego odebraniu za granicą, powinni przedstawić  funkcjonariuszowi Straży Granicznej odpowiednie zaświadczenie lub kopię umowy o pracę w wersji papierowej lub elektronicznej, prawo jazdy z kodem 95 lub prawo jazdy i kartę kwalifikacji kierowcy albo świadectwo kierowcy.

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy powinni uprawdopodobnić okoliczność związku przewozu drogowego z prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez okazanie funkcjonariuszowi Straży Granicznej:

 • wydruku z CEIDG/KRS, jeżeli kierowca jest jednocześnie przedsiębiorcą (w formie papierowej lub elektronicznej),
 • wydruku z CEIDG/KRS oraz dowodu zatrudnienia (np. zaświadczenia, umowy o pracę) wystawionego przez pracodawcę (w formie papierowej lub elektronicznej),
 • w przypadku dokumentów wydanych za granicą powinny być one analogiczne z ww. dokumentami.

W sytuacji uniemożliwiającej okazanie ww. dowodu, okoliczność prowadzenia działalności gospodarczej/zatrudnienia może być wyjątkowo potwierdzona pisemnym oświadczeniem kierowcy.

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach zarobkowego międzynarodowego transportu drogowego osób pojazdami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą przekraczając granicę państwową, są obowiązani udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie transportu drogowego osób w ramach czynności zawodowych poprzez okazanie:

 • wydruku z CEIDG/KRS, jeżeli kierowca jest jednocześnie przedsiębiorcą (w formie papierowej lub elektronicznej),
 • wydruku z CEIDG/KRS oraz dowodu zatrudnienia (np. zaświadczenia, umowy o pracę) wystawionego przez pracodawcę (w formie papierowej lub elektronicznej),
 • w przypadku dokumentów wydanych za granicą powinny być one analogiczne z ww. dokumentami.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury.

„Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego”. To hasło konkursu plastycznego, do którego Główny Inspektorat Transportu Drogowego zaprasza dzieci i młodzież. Startujemy dziś – w Europejskim Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Bezpieczeństwo, szacunek, rozwaga

Ustanowiony przez Komisję Europejską 6 maja Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest jedną z wielu okazji do promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Idea jaka przyświecała Komisji, to przypominanie wszystkim mieszkańcom Unii Europejskiej o tym, że nasze nawyki i zachowania mają decydujący wpływ na to, co dzieje się na drodze. Szacunek do innych uczestników, kultura, rozwaga są nie mniej ważne niż przestrzeganie przepisów drogowych. Dzięki naszym wspólnym staraniom możemy ograniczyć liczbę śmiertelnych wypadków drogowych, w których często ofiarami są piesi, rowerzyści czy motocykliści.

Edukacja i zabawa – zapraszamy do konkursu!

Zajęcia z zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym warto zacząć już w przedszkolu. Nabywana wiedza zaprocentuje, kiedy przyjdzie czas wyruszyć w realną drogę. Główny Inspektorat Transportu Drogowego od lat prowadzi lekcje bezpieczeństwa w przedszkolach, szkołach czy szpitalach. Tym razem, już poza zajęciami, zapraszamy do konkursu plastycznego dzieci i młodzież do 15 lat. Czekamy na prace, których motywem przewodnim będzie hasło „Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego”. Konkurs wpisuje się w naczelną zasadę obchodzonego dziś Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – promujemy bezpieczeństwo i dobre praktyki drogowe.

Jak wziąć udział w konkursie?

Wystarczy przesłać przygotowaną przez siebie pracę na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Technika wykonania – dowolna, można zatem posłużyć się kredkami, farbami, pastelami itp. Czekamy na rysunki, obrazy, wycinanki oraz inne formy plastyczne. Ważne, aby praca nie była wcześniej publikowana oraz zgłoszona na inny konkurs. Rozmiar nie powinien przekraczać formatu A0. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe: do 6 lat, od 7 do 11 oraz od 12 do 15 lat. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca br. Prace oceni komisja konkursowa, a trzy najlepsze w każdej grupie wiekowej zostaną nagrodzone. Na zwycięzców czekają m.in. maskotki krokodylka Tirka, zestawy edukacyjne, odblaskowe oraz wiele innych, przydatnych gadżetów. Szczegółowe informacje, także regulamin konkursu oraz oświadczenie, które należy dołączyć do zgłoszenia, dostępne są na stronie GITD w zakładce „Edukacja” - https://tiny.pl/7gp4s.

Jest bezpieczniej?

Mniej wypadków drogowych w porównaniu do lat ubiegłych, ale więcej ofiar śmiertelnych. To obraz wyłaniający się ze statystyk udostępnionych przez Policję (www.policja.pl). W roku 2019 doszło do 30 288 wypadków, w których zginęło 2 909 osób, a 35 477 zostało rannych. Piesi stanowili 18,6% wszystkich poszkodowanych. To duży odsetek – ale pieszy, także rowerzysta czy motocyklista w zderzeniu z pojazdem są znacznie bardziej narażeni na niebezpieczeństwo.

Obchodzony dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wpisuje się w ramy Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ, którego tematem przewodnim jest także bezpieczeństwo pieszych na drogach.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z art. 1 pkt 11 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zostały zawieszone obowiązki wynikające z przepisów art. 39j i 39k ustawy o transporcie drogowym.

Oznacza to, że kierowcy wykonujący przewozy drogowe nie są zobowiązani do przechodzenia i dostarczania okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy. Po odwołaniu stanu epidemii kierowcy będą musieli odbyć te badania w terminie 60 dni od daty odwołania stanu epidemii.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to:

 • bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną
  lub
 • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

WIĘCEJ INFORMACJI O ZALECENIACH:

MINISTERSTWO ZDROWIA: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/