Znaczne przekroczenia wagowe w kategorii lekkiej.

6 t i 7 t ważyły dostawczaki zatrzymane przez inspektorów podlaskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Kontrole przeładowanych pojazdów zakończyły się m.in. rozładunkami nadwyżek towarów na miejscu kontroli oraz zatrzymaniem obydwu dowodów rejestracyjnych.

Kontrole ukierunkowane na przeładowane pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg ujawniły 2 takie przypadki w efekcie czynności ważeniowych realizowanych 12 kwietnia na drodze krajowej nr19 w Białymstoku.

Podsumowując, kontrolowane pojazdy przekraczały dopuszczalne parametry odpowiednio o 2500 kg i 3500 kg, tj. 72% oraz 100 % wartości normatywnej. Każdy z kierujący został ukarany stosownym mandatem karnym, a łączna wysokość wymierzonych kar wyniosła 3500 zł.

W pierwszym przypadku stwierdzono niezgodność zapisów w dowodzie rejestracyjnym ze stanem faktycznym w zakresie dmc – zaniżenie o 810 kg. W drugim - brak aktualnych badań technicznych od lipca 2020 roku, niesprawne oświetlenie i nadmierną korozję dolnych elementów konstrukcji ładowni. Powyższe nieprawidłowości były podstawą do zatrzymania dowodów rejestracyjnych.

Po przeładunkach kontrolowane dostawczaki mogły kontynuować przewozy.

Kontrole tej kategorii pojazdów będą kontynuowane.