Fałszywe zezwolenie – wstrzymanie przewozu.

Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego z fałszywym blankietem wymaganego zezwolenia skutkowało skierowaniem ciężarówki przewoźnika rosyjskiego na parking strzeżony do czasu spełnienia wymagań prawnych oraz wyciągnięcia konsekwencji karnych wobec kierowcy.

W piątkowe popołudnie (15 kwietnia) na drodze krajowej nr 8, w miejscowości Budzisko (okolice dawnego przejścia granicznego z Litwą) inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku oddział w Suwałkach zatrzymali do rutynowej kontroli rosyjski ciągnik siodłowy z naczepą typu chłodnia, realizujący przewóz farmaceutyków z Francji do Rosji.

Do kontroli jeden z członków załogi dwuosobowej okazał zezwolenie na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego na terytorium Polski. Analiza jego zabezpieczeń wykazała fałszerstwo. Dokument ten nie został wydany przez Ministra Infrastruktury i jest jedynie wysokiej jakości falsyfikatem.

Dodatkowo ujawniono przekroczenie dopuszczalnej normy określonej w umowie ADR objętości zbiorników na olej napędowy w jaki została wyposażona kontrolowana jednostka transportowa.

Za ujawnione wykroczenia na kierującego nałożono 3 mandaty karne w łącznej wysokości 1250zł.

W związku z użyciem falsyfikatu blankietu zezwolenia jako autentycznego (czyn z art. 270 § 1 kodeksu karnego), kierującego przekazano funkcjonariuszom KMP w Suwałkach celem wyciągnięcia konsekwencji karnych.  Prowadzący skład kierowca przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze grzywny.

Wobec rosyjskiej firmy transportowej wszczęto postępowania administracyjne zagrożone karą łączną w wysokości 14000 zł. Zestaw z ładunkiem zabezpieczono na koszt przewoźnika na wyznaczonym przez Starostę parkingu strzeżonym.

W związku z zakończeniem okresu przejściowego piątego pakietu sankcji Rady UE zatrzymany przewóz będzie mógł zostać dokończony wyłącznie po zmianie przewoźnika. Rozporządzenie 2022/576 (w art. 3l ust. 1) wprowadza zakaz wykonywania transportu drogowego towarów na terytorium Unii Europejskiej, w tym tranzytu, po 16 kwietnia 2022 roku przez przedsiębiorców transportu drogowego z siedzibą w Rosji.

Ciągnik siodłowy będzie zatrzymany do czasu uiszczenia wymaganych kaucji na poczet kar pieniężnych i przedstawienia nowego oryginalnego zezwolenia. Po spełnieniu wskazanych wymagań ostatecznie powinien opuścić terytorium UE.