Jazda przeciążoną ciężarówką na karcie zarządzającego transportem.

Kontrola przeprowadzona 3 czerwca br. w okolicach dawnego przejścia granicznego w Budzisku przez inspektorów z suwalskiego oddziału WITD w Białymstoku zakończyła się ukaraniem kierowcy, wszczęciem postępowań administracyjnych wobec przedsiębiorcy oraz usunięciem samochodu na parking strzeżony. Ciężarówką należącą do litewskiego przewoźnika przewożona była gąsienica do maszyny budowlanej na trasie z Niemiec do Estonii.

Jednym z elementów sprawdzonych przez kontrolujących był czas pracy kierowcy. Jak się okazało, w związku z wyczerpaniem dopuszczalnych limitów prowadzenia pojazdu, kierujący na 40 minut przed zatrzymaniem do kontroli zalogował w tachografie kartę kierowcy należącą do osoby zarządzającej transportem w swojej firmie. Ponadto kierowca przekroczył maksymalny czas jazdy dziennej i prowadzenia bez wymaganej przerwy oraz dopuszczalną, dozwoloną dla samochodów ciężarowych prędkość.

Dodatkowo wątpliwości inspektów wzbudziła zgodność rzeczywistej wagi pojazdu z obowiązującymi normami. Po zważeniu stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o blisko 2 tony.

W związku z ujawnionymi naruszeniami zatrzymane zostało na okres 3 miesięcy prawo jazdy kierowcy oraz karta należąca do zarządzającego transportem, która będzie przekazana do litewskiej placówki dyplomatycznej. Kierujący został ukarany mandatami karnymi w łącznej wysokości 5 750 złotych, natomiast wobec podmiotu wykonującego przewóz wszczęto postępowania w sprawie nałożenia kar pieniężnych na kwotę 9 650 zł.

Pojazd na koszt przewoźnika został usunięty na wyznaczony przez starostę parking strzeżony i pozostanie tam do czasu uzyskania przez niego zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym.