Nieuprawnione posługiwanie się kartą kierowcy i zły stan techniczny naczepy.

Wczoraj 1 czerwca 2022 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Przewalanka inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do  kontroli ciężarówkę należącą do słowackiego przewoźnika. Samochodem wykonywany był transport oleju słonecznikowego z Ukrainy do portu na terenie Litwy.

Kontrolerzy stwierdzili naruszenia związane z czasem pracy. Kierujący w dniach poprzedzających kontrolę wykorzystywał podczas jazdy kartę innego kierowcy. Dodatkowo okazało się, że przedsiębiorca nie wczytywał  danych z karty w wymaganych przepisami prawa terminach.
Bardzo duże zastrzeżenia budził stan techniczny naczepy. Inspektorzy znaleźli pęknięcia mocno skorodowanej ramy nośnej. Usterki bezpośrednio zagrażały bezpieczeństwu . Ponadto szyba czołowa ciągnika była pęknięta.

Za posługiwanie się cudzą kartą kierowcę  ukarano mandatem 2000 zł. Wobec przedsiębiorcy toczyć się będzie postępowanie administracyjne zagrożone karą 5 500 zł. Za naruszenie związane ze złym stanem technicznym finansowo będzie odpowiadać także osoba zarządzająca transportem.  Kontrolujący zatrzymali ponadlimitową kartę drugiego kierowcy oraz dowody rejestracyjne i zakazali dalszej jazdy uszkodzoną naczepą.