„Waga ciężka” – przekroczona masa całkowita i naciski wszystkich osi ciężarówki ze zrębką drzewną.

15 000 zł kary grozi przewoźnikowi, którego samochód wiozący zrębkę drzewną skontrolowali wczoraj 26 kwietnia 2022 r. na obwodnicy Suwałk inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku.

Podczas kontroli zważono ciężarówkę. Okazało się, że o 15 400 kilogramów została przekroczona masa całkowita zespołu pojazdów. Jego waga wyniosła 55,4 tony, przy dopuszczalnej masie całkowitej 40 ton. Dodatkowo za duże były naciski wszystkich osi:

  • pojedynczej osi nie napędowej o 0,2 tony;
  • grupy dwóch osi napędowych  o 2 800 kg;
  • pojedynczej pierwszej i drugiej  osi przyczepy  o 1,4 tony oraz  2 tony.

Za przeładowanie samochodu kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 1000zł. Wobec przedsiębiorcy wykonującego przewóz wszczęto postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej. Nadwyżka  wiezionego towaru została przeładowana na inną ciężarówkę.