Dwie karty jednego kierowcy.

Kontrola drogowa zrealizowana przez inspektorów podlaskiej Inspekcji Transportu Drogowego zakończyła się kolejnym czasowym zatrzymaniem prawa jazdy kierowcy. Stwierdzono posiadanie i posługiwanie się dwiema własnymi kartami przez kontrolowanego.

We wtorkowe południe (10.05) na  drodze S8 w okolicy miejscowości Jeżewo skontrolowano skład należący do przewoźnika słowackiego, którym realizowany był transport rzeczy z Turcji do Litwy prowadzony przez jednego kierującego. Po zatrzymaniu i odczytaniu danych cyfrowych z karty kierowcy znajdującej się w tachografie nic nie wskazywało na ujawnioną później skalę nieprawidłowości. Mianowicie weryfikacja zapisów z okazanej karty z zapisami cyfrowymi z pamięci tachografu zainstalowanego w kontrolowanym ciągniku siodłowym pokazała historię aktywności od chwili podjęcia ładunku w Turcji. W okresie od 7.05 do chwili zatrzymania zestawem kierowali naprzemiennie dwaj kierowcy – obywatel Turcji i obywatel Bułgarii. Dalsza analiza potwierdziła, że pomimo logowania karty tureckiej i bułgarskiej w bieżącym okresie rozliczeniowym ich posiadaczem jest ta sama kontrolowana osoba. Sprawdzany kierowca posiadał zarówno obywatelstwo bułgarskie jak i tureckie, a różnice w danych personalnych wynikały jedynie z zapisów fonetycznych. Pozyskanie w sposób nielegalny kolejnej karty tureckiej umożliwiało kierowcy fałszowanie zapisów aktywności i symulowanie prowadzenia składu przez dwóch różnych kierowców.

Takie działania kierowcy zawodowego jest nie tylko przejawem nieuczciwej konkurencji, ale przede wszystkim stanowi zagrożenie bezpieczeństwa na drodze dla wszystkich uczestników ruchu. Stwierdzono przekroczenie jazdy dziennej o 27h10min oraz niewykonanie wymaganego odpoczynku od czasu rozpoczęcia przewozu z ładunkiem (potwierdzone okresy odpoczynków wynosiły 3h44min, 4h1min i 5h21min).

Kontrolowanego szofera ukarano pięcioma mandatami karnymi na łączną kwotę 5350 zł i trzymiesięczną utratą prawa jazdy. Wydano pokwitowanie uprawniające do kierowania w okresie 72 godzin mające umożliwić skuteczne opuszczenie terytorium RP. Dodatkowo zatrzymano turecką kartę kierowcy jako uzyskaną w sposób nieuprawniony celem przekazania właściwemu organowi.

Wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do przewoźnika słowackiego zagrożone karą z ograniczeniem ustawowym w wymiarze 12 000zł oraz postępowanie do osoby zarządzającej transportem w podmiocie w wymiarze 1500zł.

Do czasu uregulowania należności zestaw z ładunkiem zatrzymano na parkingu strzeżonym, gdzie kontrolowany wreszcie odpocznie i odbierze wymagany odpoczynek dobowy.