Fałszywy dokument i zatrzymanie kierowcy.

Międzynarodowy przewóz artykułów szybkopsujących został wstrzymany w wyniku kontroli drogowej. Zestaw wytypowany do sprawdzenia parametrów wagowych nie pojechał dalej. Inspektorzy ujawnili przekroczenia nacisku osi napędowej i posługiwanie się przez kontrolowanego fałszywym dokumentem jako autentycznym.

We wtorek (23.05) w okolicach dawnego przejścia granicznego w Budzisku inspektorzy suwalskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wskazali do kontroli ważeniowej ciężarówkę typu chłodnia należącą do przewoźnika litewskiego, którą przewożono schłodzone półtusze wieprzowe na trasie Belgia - Litwa.

Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi napędowej pojazdu na drogę o 6%. Wartość wskazana na wagach wynosiła 12,2 t przy dopuszczalnych 11,5 t.  Kontrola ta nie skończyła się jednak wyłącznie na uregulowaniu kaucji na poczet kary i przywróceniu normatywności pojazdu. Sprawdzono także regulacje związane z przewożonym w temperaturze kontrolowanej ładunkiem. Zdatność naczepy użytej do transportu musiała być potwierdzona stosownym świadectwem lub tabliczką kontrolną umieszczoną w sposób trwały na chłodni.

Kierowca okazał świadectwo, którego forma i treść sugerowały jego wystawienie przez uprawnione władze Litwy. Kontrolujący nie odnaleźli wymaganych zabezpieczeń, przez co zakwestionowano jego autentyczność. Potwierdzono, że kontrolowana naczepa nie została poddana w tym kraju wymaganemu badaniu, a co za tym idzie nie wydano okazanego świadectwa ATP. Uzyskany do kontroli dokument był sfałszowany.

Za umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób powodujący przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi pojazdu na drogę na kierowcę nałożono mandat karny w wysokości 1000 zł. Podmiot wykonujący przewóz uiścił kaucje na poczet przewidywanych kar pieniężnych w wysokości 9000 zł. Pojazd został usunięty na wyznaczony przez Starostę parking strzeżony i pozostanie tam do czasu przywrócenia jego normatywności. W dokumentach przewozowych inspektorzy dokonali wpisu o użyciu środka transportu niespełniającego wymogów umowy ATP.

W związku z posłużeniem się fałszywym dokumentem jako autentycznym, tj. przestępstwem, o którym mowa w art. 270 § 1 kodeksu karnego, kierujący został zatrzymany przez funkcjonariuszy KMP w Suwałkach celem przeprowadzenia stosownych procedur bezpośrednio po kontroli ITD.

Inspekcja Transportu Drogowego regularnie kontroluje przestrzeganie przez uczestników przewozu drogowego norm określonych w umowie o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP). Kontrola właściwości doboru pojazdów oraz ciągłości łańcucha chłodniczego podczas przewozu drogowego przyczynia się do bezpieczeństwa i zachowania jakości szybko psującej się żywności.