Dwa komplety dokumentów przewozowych podczas kontroli drogowej.

Usunięciem na parking strzeżony oraz wszczęciem postępowania administracyjnego wobec kazachstańskiego przewoźnika zakończyła się kontrola przeprowadzona 31 maja 2022 r. przez podlaskich inspektorów na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Jeżewo.

Podczas czynności sprawdzających kierowca okazał dokumenty przewozowe wskazujące, że ładunek transportowany jest na trasie z Polski do Chin. Analiza przedstawionych CMR –ów oraz inspekcja zawartości skrzyni ładunkowej wzbudziła wątpliwości kontrolujących co do faktycznego miejsca przeznaczenia towaru. Kierujący na polecenie inspektora okazał drugi komplet dokumentów potwierdzających właściwego odbiorcę ładunku znajdującego się w Kazachstanie. Kierowca przyznał, że dostał od swoich przełożonych polecenie okazywania kompletu zawierającego inne dane. Tego rodzaju postępowanie zostało podyktowane chęcią wykorzystania zezwolenia, na którym wjechał na terytorium Rzeczypospolitej. W innym przypadku powinien był wypełnić drugi blankiet na przewóz dwustronny. Takowego nie posiadał w ciężarówce.

Do czasu opłacenia kaucji w wysokości 12 000 zł oraz okazania prawidłowego  zezwolenia ciężarówkę usunięto na parking strzeżony.